Organisering – Vi gjør alt 

«Full» organisering. Vi gjør jobben – dere setter rammene.

Når loddene/kalendrene er ferdig produsert og klare for utsending, kan vi pakke og sende disse direkte til foreningens medlemmer:

 • Dere oversender navn og adresse på de medlemmer som skal delta på dugnaden i excel format
 • Dere mottar forslag på følgeskriv fra oss, men utformer/endrer dette etter eget ønske tilpasset dere
 • Vi pakker og sender ut lodd og/eller kalendre, sammen med følgebrev og giro, direkte til klubben-/foreningens medlemmer
 • Alle innbetalinger går til en interimskonto hos oss, hvor innbetalinger blir innlest hver mandag etter forfall
 • Dere vil til enhver tid ha tilgang til en «Innbetalingsfil» hvor alle utsendelser og innbetalinger fremkommer
 • Lodd/kalendre som ikke blir solgt/ikke blir innbetalt for, er deres tap, da dere har kjøpt et lotteri til en fastpris
 • Vi følger opp innbetalingene, inkl. 1. varsel i samråd med dere
 • Det anbefales en utsendelse mellom 20-30 lodd og mellom 10-20 julekalendre pr. medlem/husstand
 • Pris for full organisering for lodd er kr. 17,50 pr medl/konv. inkl. 1. varsel
 • Pris for full organisering for julekalender er kr. 20,- pr. medl/konv. inkl. 1. varsel
 • Ønskes varsler utover 1. varsel, er pris pr. utsendte varsel kr. 10,- pr. stk
 • Dere mottar overskuddet fortløpende etter at lotteriet er dekket opp

Klubben har med andre ord ingen utlegg (bortsett fra lotteritillatelsen), minimal risiko og jobben i tillitsmannsapparatet blir lik null. Erfaringene med dette tilbudet har vært svært gode, og tilbakemeldingene er positive.

For å gjennomføre tilbudet om full organisering trenger vi navn og adresse på de medlemmer som skal selge lodd – i et dataformat som kan leses direkte inn i vårt faktureringsprogram (fortrinnsvis i Excel format).

Vi oversender dere så et forslag til et følgebrev som vedlegges loddene som sendes til det enkelte medlem, og sammen utformer vi brevets endelige tekst.

Etter dette pakker vi loddene sammen med følgebrev og bankgiro, og følger i etterkant opp innbetalingene med 1. varsel. Ønskes utsendelse av ytterligere varsler, er prisen for dette kr. 10,- pr. varsel. Oppfølgings- og purrerutiner avtales i samarbeid med dere.

Enklere kan det ikke gjøres – tillitsmannsapparatet håndterer verken lodd, gevinster eller penger – vi tar oss av alt det praktiske rundt lotteriet!

Prisen for dette er satt til kun kr 17,50 pr. utsendelse av lodd, og kr 20,- pr. utsendelse av julekalendere (inkl. 1. varsel), og minimum antall lodd pr. utsendelse er 12 lodd/6 julekalendere.

«Halv» organisering:

Vi kan også pakke ferdige konvolutter til alle medlemmene. Disse sendes til klubben, og klubben står selv for utlevering av konvoluttene til riktig medlem. Prisen for dette er kun kr. 10,- pr. utsendelse (inkl. 1. varsel som sendes direkte til medlemmet). Dette alternativet krever kun en oppdatert medlemsliste, samt et følgebrev fra dere. Fordelen med dette alternativet er at dere unngår svinn i postgang. Denne måten er fordelaktig å benytte dersom dere er usikre på kvaliteten på medlemslistene ifb. med adressene til medlemmene.

Dere sparer fortsatt tillitsmannsapparatet for en stor jobb! Vi kan sortere konvoluttene til hver lagleder/hvert lag, dersom dette er spesifisert på oversendte medlemsliste.