Vedr. 15-års aldersgrense ved loddsalg

Loddsalg er på lik linje som alle andre inntektsbringende tiltak, og/eller dugnadsbasert arbeid i idrettsorganisasjoner, noe som foreldre må involvere seg i. De fleste foresatte har forståelse for at mindreårige barn ikke skal håndtere lodd eller penger. Barn på yngres avd. vil alltid trenge bistand av foreldre til all form for dugnadsarbeid. Loddsalg vil stort sett foregå til venner, familie og arbeidskollegaer. Går man rundt i nabolaget, ja vel… så må man som foresatte, i.h.t. lovverket, ta denne turen sammen med sine håpefulle, og hjelpe dem på lik linje som om man ville stilt på vareopptelling, maling av klubbhuset, kakebaking til avslutning osv. osv.

Forsendelse av lodd blir sendt til medlemmet V/Foresatte. til alle medlemmer under 18 år.

Vi håper du som foresatt stiller opp på de dugnader ditt barns klubb velger å gjennomføre, og husker på at det krever svært mye å drive en klubb på frivillig basis, og ikke minst at det koster svært mye penger. Dette er en inntektsbringende aktivitet som klubben tjener inntil 70% av omsetningen på.

Vi har sørget og sørger for at alt det formelle og praktiske i forbindelse med lotteriet er og blir ivaretatt. Søknader, lotteri-tillatelser, gevinster, trekning, utsendelse av gevinster osv.

Dere skal bare være loddselgere.

Det finnes en aldersgrense.
Les mer hos Lotteri- og stiftelsestilsynet.