torsdag, januar 17, 2019

Foreningslotteri

Minimer

Foreningslotterier

Alle lag og foreninger som har et humanitært eller samfunnsnyttig formål kan arrangere lotterier. Skrapelotterier er en enkel og effektiv måte å skaffe inntekter på. Alle våre lotterier leveres komplett med lodd og gevinster – Vi ordner alt. 

Må vi søke om lotteri-tillatelse
Alle lotterier med en total omsetning over 200 000 kroner må det søkes om lotteritillatelse for. Pris for utstedelse av lotteritillatelsen til Lotteritilsynet er pr. d.d. kr. 6.000,-. Dette dekkes av klubben/foreningen.

Vi sørger for at alt det formelle blir ivaretatt. Utforming av lodd, trekning, søknader, gevinster, gevinstliste, utsendelse av gevinster, meldeskjema, søknad om lotteritillatelser, garantier etc. tar vi oss av.

FULL ORGANISERING - VI GJØR ALT!

Når loddene er ferdig produsert og klare for utsending kan vi pakke og sende loddene direkte til foreningens medlemmer (full org), eller ferdigpakkede konvolutter som lagleder/klubb kan dele ut selv (halv org). Dere har få utlegg (kr. 6.000,- til Lotteritillatelsen) og jobben i tillitsmanns-apparatet blir minimal. Erfaringene med dette tilbudet har vært svært gode, og tilbakemeldingene er positive. Årlig benytter ca 250 foreninger seg av dette tilbudet. Prisen for dette er kun kr 17,50 pr. utsendelse. (av lodd)

Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud:

Telefon:
69 27 58 78
E-mail:
post@lotteripartner.no

Enter Title

Minimer
Copyright 2019 - Lotteripartner AS