torsdag, januar 17, 2019

Minimer

Lover og regler:

Lotteriloven 

Vedr. 15-års aldersgrense ved loddsalg på lotterier med omsetning over 200 000,-.

Fra Lotteritilsynets side er det satt som vilkår om at overskuddet av lotteriet skal gå til barn og unge under 18 år. Lotteritilsynet presiserer imidlertid at loddsalg ikke må foretas av barn under 15 år, jf forskrift til lov om lotterier § 6 nr 7. Dette gjelder kun på lotterier med omsetning over kr. 200 000,-. Dvs. at de fleste "smålotteriene" faktisk ikke går innunder denne loven. Vi oppfordrer allikevel foresatte om å bruke skjønn, og evt. delta i loddsalget dersom barn under 15-år skal ut i nabolaget å selge sine lodd.

Loddsalg er på lik linje som alle andre inntektsbringende tiltak, og/eller dugnadsbasert arbeid i idrettsorganisasjoner, noe som foreldre involvere seg i. De fleste foresatte har forståelse for at mindreårige barn ikke skal håndtere lodd eller penger. Barn på yngres avd. vil alltid trenge bistand av foreldre til all form for dugnadsarbeid. Loddsalg vil stort sett foregå til venner, familie og arbeidskolleger. Går man rundt i nabolaget, ja vel… så må man som foresatte, i.h.t. lovverket, ta denne turen sammen med sine håpefulle, og hjelpe dem på lik linje som om man ville stilt på vareopptelling, maling av klubbhuset, kakebaking til avslutning osv. osv.

Vi håper du som foresatt stiller opp på de dugnader ditt barns klubb velger å gjennomføre, og husker på at det krever svært mye å drive en klubb på frivillig basis, og ikke minst at det koster svært mye penger. Dette er en inntektsbringende aktivitet som klubben tjener MINST 50% av omsetningen på.

Hvordan arrangere et lokalt lotteri?

Copyright 2019 - Lotteripartner AS