torsdag, januar 17, 2019

Hvordan arrangere et lotteri

Minimer

Hvordan starte opp et eget tilpasset lotteri?

Dere trenger kun å bestemme dere for antall (minstekjøp er 20 000 stk. 30,- kr. lodd), i hvilken periode dere ønsker loddsalget, hvordan dere ønsker å profilere klubben/foreningen, fremskaffe bilder/logo, være med på utformingen av lotterisøknaden, betale utlegget på kr. 6000,- for lotteritillatelsen til Lotteritilsynet - samt å selge loddene.

Resten ordner vi!

Tilretteleggings-perioden for gjennomføring av Deres lotteri trenger vi 10-ti-uker til. (Etter skriftlig bekreftelse av bestilling, samt godkjennelse av loddutkast.)

Salgsperiode er maks 12 mnd.

Forsiden av loddet er tilpasset etter ønsker/bilder/logo fra klubben/foreningen. På baksiden av loddene er det trykket spilleregler og gevinstliste.

Vi sørger for at alt det formelle blir ivaretatt. Søknader, meldeskjema, trekning, utsendelse av gevinster etc.

Ønsker dere en totalpakke med loddsalg på vår/sommer og julekalender salg i november? 

Og bestiller dette samtidig...Da får dere maks fortjeneste!

Hvordan starte opp et julekalender-lotteri?

Dere trenger kun å bestemme dere for antall (minstekjøp er 10 000 stk. 50,- kr. kalendre), i hvilken periode dere ønsker kalendersalget, hvordan dere ønsker å profilere klubben/foreningen, fremskaffe bilder/logo, være med på utformingen av lotterisøknaden (signere), betale utlegget på kr. 6000,- for lotteritillatelsen til Lotteritilsynet - samt å selge kalendrene. Alt annet av det formelle bidrar vi med: gevinster, gevinstgarantier, trekning, utsendelse av gevinster etc. Dere trenger kun å bestemme dere for antall, - og selge kalendrene. Minstebestilling av skrape-julekalendre er 10 000 stk. 

Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud: 

Telefon: 69 27 58 78
E-mail: post@lotteripartner.no

Copyright 2019 - Lotteripartner AS